Her finnere du en liste over vanlige forkortelser som brukes i våre strikke og hekle oppskrifter.

 

TIPS

* Les gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet. Da kan flere spørsmål unngås.

* Markerer du tallene for din oppskrift med en merkepenn, eller setter en ring rundt, så blir det lettere å følge med i oppskriften.

* Ikke dropp prøvelappen. I oppskriftene er det alltid oppgitt strikke- og heklefasthet, oftest på 10 cm i bredden og ev. i høyden. Strikk/hekle en prøvelapp for å se om den stemmer. Da slipper du å få et plagg som ikke passer. Er prøvelappen for stor, må du bytte til tynnere/tykkere pinner/heklenål, og omvendt om den er for liten.

* Diagrammer blir lettere å følge om du legger en beskjedlapp langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et),

bakstk=bakstykke,

beg=begynn,  

dotf=dobbel overtrekksfelling,

fg=farge,

forstk=forstykke,

forts=fortsett,

ggr=ganger,

glattstr=glattstr,

iflg=ifølge,

kantm=kantmaske,

m=maske, mb=maskebue,

omg=omgang,

otf=overtrekksfelling,

p=pinne,

r=rett,

rest=resten/resterende,

rillestrikk=rillestr,

sm=sammen,

størr=størrelse,

vr=vrang,

ytterl=ytterligere,

økn=økning

 

STRIKKEFORKLARINGER

Øk 1 m: Alt. 1: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r. Alt. 2. Strikk 2 m i 1 m (1 r, 1 vr - eller i fremre og bakre mb). 

Kantmaske (kantm): Alt. 1: Ytterste m i hver side strikkes r på alle p. Alt. 2: Ta 1. m løs av på alle p.

Overtrekksfelling (otf): Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.

Dobbel overtrekksfelling (dotf): Det kan være ulike måter å gjøre det på, f.eks.: Ta 1 m løs av, 2 r sm, trekk den løse m over. Eller Strikk 1 r trekk de 2 neste m over den strikkede.

Trippelfelling: I beg av p: Strikk 4 m r sm. I slutten av p: Ta 2 m løs av, strikk 2 m r sm, trekk de løse m over.

Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Eller ta et kast og strikk 2m sm.

 

HEKLEFORKLARINGER

Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

Luftmaske (lm): Lag en løkke, *stikk nålen inn i løkken, kast på nålen og trekk det gjennom løkken. Gjenta fra * til ønsket antall lm.

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en av m på forrige rad/omg kast på nålen, trekk det gjennom 1 m (2 m på nålen), kast på nålen og trekk det gjennom disse 2 m.

Fell 1 fm: Stikk nålen ned i en fm, kast på nålen og trekk det gjennom m, stikk nålen ned i neste fm, kast, trekk det gjennom m (= 3 løkker på nålen), kast, trekk det gjennom alle 3 løkkene samtidig.

Krepsemaske (krepsem): Hekles som fm, men motsatt vei (baklengs).

Halvstav (hst): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, trekk det gjennom m (= 3 løkker på nålen), 1 kast, trekk det gjennom alle m på nålen.

Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 løkker på nålen),  1 kast, trekk det gjennom de 2 første løkkene, 1 kast, trekk det gjennom de siste 2 løkkene.

2 staver sammen (2 st sm): Hekle de første 2 st, men vent med det siste gjennomtrekket av tråden på begge st. Når den siste er heklet (= 3 m på nålen), trekker du tråden gjennom alle m på nålen.

Hekle 1 st, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, beg på 1 ny st i neste st, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, beg på 1 ny st i neste st, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, 1 kast på nålen, trekk det gjennom de rest m på nålen samtidig.

3 staver sammen (3 st sm): Hekle 1 st, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, beg på 1 ny st i neste st, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, beg på 1 ny st i neste st, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, 1 kast på nålen, trekk  det gjennom de rest m på nålen samtidig.

Dobbel stav (dst): 2 kast, stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m (= 4 løkker på nålen), kast, trekk det gjennom 2 løkker (= 3 løkker på nålen), kast, trekk det gjennom 2 løkker (= 2 løkker på nålen), kast, trekk det gjennom de 2 siste løkkene på nålen.

Stavgruppe (stgr): Hekle flere st i samme lmb og hekle dem ev. sm

 

Håper dette var til hjelp.

 

Tusen takk til Karen – Marie Vinje for fin oversikt.

Copyright Tusenogenmaske.no 2019
Betalingsmetode